Nulmeting, brandveiligheid en gebouwgebreken

Onafhankelijke inspecties en opnames voorkomen schade aan belendende bebouwing en maken de staat van het vastgoed inzichtelijk, bijvoorbeeld voorafgaand aan grond-, weg-, en waterbouwwerkzaamheden, renovatie of verbouwing.

De NEN 2767 conditiemeting en de NEN 6059 brandscan worden door ons uitgevoerd volgens de RgdBOEI systematiek.