Haalbaarheidsonderzoeken

Vaak start een project met het onderzoek naar de haalbaarheid van de casus. Functionele en financiële haalbaarheid wordt voor u verzorgd, een complete businesscase dus.

Diverse onderzoeken zijn mogelijk:
- Strategische locatieonderzoeken;
- Huisvestings- en haalbaarheidsonderzoeken;
- Bouwtechnische onderzoeken en keuringen.

Strategische- of beleidskeuzes baseert u op (een combinatie van) ruimtebehoefte, ontwerp, functies, thermische verbeteringen, duurzame maatregelen, wet- en regelgeving, exploitatielasten, onderhoudslasten, investeringslasten voor gebouwaanpassingen, locaties, aan- en verkopen van panden en/ of te bebouwen percelen en aanbestedingsprocedures. Scherpe analyse en betrouwbare weergaven in onze rapportages bieden u houvast in het maken van uw keuzes.

Revitalisering fabriekshal