Directievoering, toezicht, nazorg

Wilt u een nieuw pand neerzetten of een bestaand pand renoveren? Dan wilt u natuurlijk dat uw wensen goed ingevuld worden. Indien u gebruikmaakt van onze expertise, dan weet u waar u aan toe bent. Wij zorgen ervoor dat uw project voldoet aan de kwaliteitseisen en dat de veiligheid wordt geborgd. Uiteraard in samenspraak met de aannemer. Bestekswijzigingen worden door ons actief gemonitord en geregistreerd. De gevolgen voor kosten, kwaliteit, tijd of risico worden voor u in kaart gebracht.

Van de uitvoeringstechnische details die van u voor belang zijn, hebben wij veel kennis. U kunt ervan op aan dat de gewenste materialen op de juiste wijze worden toegepast. Om ervoor te zorgen dat het project goed wordt opgeleverd en dat er voor de opdrachtgever en gebruiker geen tekortkomingen zijn, vragen wij de aannemer diverse planningen in te dienen.