Bouwkosten

Om op elk moment inzicht te hebben in de bouwkosten en maximale invloed uit te kunnen oefenen op de bouwkosten en exploitatiekosten, vervaardigen wij voor de professionele opdrachtgever betrouwbare kostenramingen voor stichtingskosten en exploitatiekosten.

Het onafhankelijk toetsen van begrotingen, het vervaardigen van goede kostenindicaties, kostenramingen en directieramingen en het voeren van prijsonderhandelingen is core-business voor bct.

Soms gaat het om een (contra) expertise bouwkosten voor te verzekeren herbouwwaarde na brand, een andere keer gaat het om een eerste kostenindicatie bij het verbeteren van het energielabel van een pand. Er worden voor de opdrachtgever ramingen voor stichtingskosten en exploitatiekosten opgesteld. 

Deze worden getoetst bij de uitvoering. Voor u stellen wij ook eindafrekeningen op. 

Het in eigen huis hebben van kostendeskundigheid en het betrokken zijn bij de prijsvormingsprocedures en bij de uitvoering, maken dat er telkens kennis is van de actuele marktsituatie

Het lidmaatschap van het NVBK, de Nederlandse Vereniging voor Bouwkostendeskundigen, is voor ons een vanzelfsprekendheid.