IND ter apel visualisatie 1

IND

IND
Ter Apel

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel is bijna dagelijks in het nieuws vanwege de grote toestroom van vluchtelingen. Het aanmeldcentrum wordt komende jaren grondig gerenoveerd en dit is nodig ook. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft bct architecten gekozen om dit ambitieuze project te ontwerpen. Deze transformatie omvat meerdere gebouwen binnen het 13.000 m2 grote complex. De bestaande gebouwen worden verduurzaamd, aangepast voor de betere afhandeling van de asielprocedure en de hedendaagse eisen en normen voor een rijkskantoor.

Een complexe puzzel met succes opgelost

Een opvallend en uitdagend kenmerk van dit project is dat de renovatiewerkzaamheden moeten plaatsvinden terwijl het complex in gebruik blijft. Dit vergt een zorgvuldige planning om te borgen dat de dagelijkse activiteiten ongestoord kunnen doorgaan. Een extra uitdaging daarbij is het behoud van de beveiligingsschillen. Bct architecten heeft deze uitdaging aangenomen en het resultaat is vastgelegd in een gedetailleerd faseringsplan.

Cees de Boer, bouwprojectmanager bij bct architecten:‘’Onze rol is het vertalen van het ingewikkelde eisenpakket van de opdrachtgever. We vertalen het én we maken er een plan van. Een ontzettend mooi project, want alles zit erin. Als je in het dienstverleningspakket van bct architecten kijkt, dan zie je dat al onze dienstverlening erin zit. De overige diensten vallen ook onder onze verantwoordelijkheid. Total engineering noemen we dit ook wel. Dit omvat architectuur, bouwmanagement, constructieadvies, installatieadvies, beveiligingsadvisering, interieurontwerp en landschapsontwerp. We doen dit tot samen met onze partners: INNAX, Peutz, Goudstikker De Vries en Eelerwoude. We doen dit van begin tot eind, van inspectie tot de laatste oplevering”.

IND ter apel visualisatie 2

BREEAM-advies | Duurzaamheid als leidraad

Het IND-complex wordt volledig toekomstbestendig gemaakt, waarbij het ene gebouw intensiever wordt gerenoveerd dan het andere. Bct architecten heeft daarvoor een grondige BREEAM-scan uitgevoerd en op basis daarvan advies uitgegeven. Deze wordt gebruikt als leidraad voor de verduurzaming. We hebben als het ware een menukaart opgesteld waaruit de opdrachtgever kon kiezen. Dit omvat onder andere het transformeren van gebouw Ivory naar een All-Electric gebouw, waarbij radiatoren worden vervangen door moderne klimaatsystemen.

Renzo: “Gebouw Ivory diende een eigen identiteit te houden ten opzichte van de andere gebouwen van het complex. Het doel was om te komen tot een evenwichtig ensemble. Het ontwerp moest bijdragen aan het gewenste imago van de IND met de vertaling van de waarden voor professionaliteit, transparantie, effectiviteit en betrouwbaarheid.

De gevel is zorgvuldig ontworpen met aandacht voor compositie en materialisatie. De gevel moet representatief en sober zijn. Door de gevel in te pakken in hout wordt een vriendelijke en benaderbare uitstraling gecreëerd. Daarnaast zijn storende elementen zoals de geprofileerde dakrand en de wisselingen in kozijnen en kleuren verwijderd om een ritmische en betrouwbare uitstraling te creëren. Door zorgvuldige detaillering en doordachte materiaalkeuzes is de gevel eenvoudig te onderhouden en effectief schoon te houden”.

Cees: ‘’Er is naast duurzaamheid, ook gezorgd dat de gebouwen voldoen aan de huidige behoeften en normen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld redundante data-infrastructuren en Cyber Security, om de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en continuïteit van kritieke systemen te garanderen. Volledig in lijn met de huidige eisen.’’

Renzo Pavanello

Renzo Pavanello
architect – partner

'Een volledig duurzame renovatie'

Een toekomstgericht complex

Het eindresultaat? Duurzame gebouwen die passen bij de tijd waarin we leven. Gebouwen die klaar zijn voor de toekomst. Niet alleen zijn de gebouwen getransformeerd, maar de omgeving waarin het staat wordt ecologisch versterkt met natuur inclusieve beplanting. We hebben gedacht aan broedplaatsen en voedselrijke beplanting. Het laat goed zien dat duurzaamheid en functionaliteit hand in hand kunnen gaan in een complexe en veeleisende omgeving.

Cees: ‘’Door een slim plan te maken kunnen de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd worden. Het gebouw kan daardoor in gebruik blijven met alle bijbehorende voorwaarden. Zoals beveiliging, brandveiligheid, het stroomlijnen van al die bezoekers én medewerkers die hun werk kunnen blijven doen. We blikken met trots terug op dit omvangrijke project dat we mochten ontwerpen en kijken uit naar de start van de uitvoeringsfase.

Project informatie
  • Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf
  • Bouwprojectmanager Cees de Boer