Expertise onderwijs, zorg

Expertisecentra voor onderwijs in combinatie met zorg, integrale kindcentra, MFA's, onderwijshuisvesting voor speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs, is een van onze andere specialisaties.

Aan ons heeft u een gespecialiseerd bureau dat bekend is met de normering en financiering van onderwijshuisvesting, bouw- en installatiemethoden en verduurzaming en revitalisatie van onderwijsvastgoed.

Door onze ervaring met ontwerp en onderhoud en exploitie, ontwerpen wij onderwijsgebouwen binnen het taakstellend investerings- en exploitatiebudget. Wij ontwerpen uw exploitatiefase!