Maatschappelijk Verantwoord

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor ons een manier van ondernemen die vanzelfsprekend is. Wij zijn van huis uit een maatschappelijk betrokken organisatie en voeren onze activiteiten op een integere manier uit. Deze correcte manier van onszelf in dienst stellen van onze opdrachtgevers en het leveren van een positieve bijdrage aan de (toekomstige) samenleving, is een maatschappelijk verantwoorde houding die altijd al in onze organisatie impliciet werd aangenomen.

Wij blijven innoveren, ook op het gebied van MVO. Daarom dagen wij onszelf continu uit met nieuwe MVO-doelstellingen. Deze doelstellingen gaan niet alleen over interne zaken, maar over de externe diensten die wij leveren: onze missie is het ontwerpen van duurzame gebouwen. Daarnaast willen wij een motiverende rol in de gehele bouwketen spelen en integrale maatschappelijke verantwoordelijkheid creëren. Door nauw samen te werken met alle betrokken partijen, kan er een grotere meerwaarde voor de maatschappij ontstaan.

Bent u ook enthousiast over het gezamenlijk creëren van maatschappelijke meerwaarde en wilt u met ons eens kijken naar de mogelijkheden op het gebied van architectuur, bouwmanagement en MVO? Wij gaan met plezier in gesprek met u!

bct is een erkend leerbedrijf. Het opleiden van leerlingen kost tijd en
energie, maar levert vooral veel op.


Door zelf leerlingen op te leiden, ontstaat binnen het bedrijf een goede mix van jongere en oudere werknemers. Ook wordt een goede basis gelegd voor een langdurig en succesvol dienstverband. 

Leerlingen brengen vernieuwing in het bedrijf. Ze zijn op de hoogte van de laatste technieken, hebben nieuwe ideeën en brengen nieuw elan. Bovendien laat een erkend leerbedrijf zien dat het deskundig en maatschappelijk betrokken is.