– Strategisch huisvestingsmanagement

Voor goed, onafhankelijk en leesbaar onderzoek naar huisvesting voor het maken van beleid en de juiste strategische afwegingen vindt de professionele opdrachtgever en vastgoedbeheerder, bct als betrouwbare partner.

Strategische- of beleidskeuzes kunnen worden gemaakt op (een combinatie van) ruimtebehoefte, ontwerp, functies, thermische verbeteringen, duurzame maatregelen, wet- en regelgeving, exploitatielasten, onderhoudlasten, investeringslasten voor gebouwaanpassingen, locaties, aan- en verkopen van panden en/of te bebouwen percelen en aanbestedingsprocedures. Scherpe analyse en betrouwbare weergaven in de rapportages van bct  bieden de opdrachtgever houvast in het maken van haar keuzes.

Het gehele dienstenpakket heeft bct in eigen huis, zoals ook bouwprojectmanagement, projectleiding, directievoering, kwaliteitstoezicht op de bouw en toezicht op onderhoudswerkzaamheden.