– Nulmeting, brandveiligheid en gebouwgebreken

Onafhankelijke inspecties en opnames voorkomen schade aan belendende bebouwing en maken de staat van het vastgoed inzichtelijk, bijvoorbeeld voorafgaand aan een gww-werkzaamheden, renovatie of verbouwing.

Referentiemetingen van de (bouwkundige) staat en de staat van onderhoud van gebouwen wordt door ons uitgevoerd en nauwkeurig digitaal gerapporteerd in zogenaamde nulmetingen. Ook de NEN 2767 conditiemeting en de NEN 6059 brandscan worden door ons uitgevoerd volgens de RgdBOEI systematiek.

Nulmetingen kunnen worden uitgevoerd voor aanvang van gww-, bouw- en renovatiewerkzaamheden. Ook kunnen deze als referentie voor brandveiligheid gebouw (dit is onderdeel zorgplicht van gebouweigenaar) of conditiescan onderhoud worden gemaakt.

Indien gebreken aan gebouwen vooraf of achteraf worden geconstateerd, brengen wij advies uit over oorzaak, de schade, het gevolg, het herstel en maken van, indien gewenst, een herstelplan, met inbegrip van de raming van de kosten van de schade en de kosten voor de herstelwerkzaamheden.