– Advies onderhoud, exploitatie

De professionele gebouwbeheerder wil effectief haar gebouwenbestand kunnen beheren.

De onderhoudswerkzaamheden behoeven een goede kwaliteit en dienen economische voordelig te zijn; bct vervaardigt meerjarenonderhoudplanningen, - begrotingen, quickscans. Tevens verzorgt bct de inkoop van dagelijks, correctief, preventief en planmatig onderhoud voor de professionele opdrachtgever.

 

 

Overzicht, door het inzicht van de onderhoudskosten per gebouw per jaar en gedetailleerde informatie per gebouwonderdeel. De meerjarenonderhoud-begroting moet telkens beschikbaar en actueel zijn. Op basis van goede overzichten en actuele gedetailleerde informatie kunnen, telkens weer, de juiste afwegingen voor gebouwbeheer op strategisch en bestuurlijk niveau worden genomen. 

De professionele gebouwbeheerder heeft behoefte aan een economisch voordelige en goede kwaliteit voor de inkoop van het onderhoud.

Zij is erbij gebaat een effectief systeem in te richten voor de inkoop van onderhoud, de afwikkeling ervan tegen vooraf overeengekomen, scherpe tarieven van “leveranciers” (d.m.v. aanbesteding raamcontracten) tot en met de afwikkeling van de facturen en de jaarlijkse eindafrekening. Hiermee wordt voorkomen dat onderhoud ad hoc gebeurt. Ad hoc inspanningen vergen namelijk veel personele inzet (niet in het laatst door communicatie) en hoge kosten.

Ervaring met verschillende disciplines in het bouwproces (projecten nieuwbouw, onderhoud, installaties, strategisch huisvestingsmanagement, huisvestingsonderzoek exploitatie) vormen een grote meerwaarde bij het inrichten van dit gebouwen onderhoud systeem.