– Specialisatie onderwijs / zorg

Expertisecentra voor onderwijs in combinatie met zorg, integrale kindcentra, MFA's, onderwijshuisvesting voor speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs, is de tweede specialisatie van bct architecten, ingenieurs en adviseurs.

Aan ons heeft u een gespecialiseerd bureau dat bekend is met de normering en financiering van onderwijshuisvesting, bouw- en installatiemethoden en verduurzaming en revitalisatie van onderwijsvastgoed. Door onze ervaring met ontwerp en onderhoud en exploitie, ontwerpen wij onderwijsgebouwen binnen het taakstellend investerings- en exploitatiebudget. Wij ontwerpen uw exploitatiefase!

Om 1 kolom te plaatsen dient men een horizontale lijn toe te voegen aan de inhoud.