– Gezonde en duurzame huisvesting

Goede gebouwen voor mens en milieu, dat is wat we willen. Gezonde en duurzame huisvesting, bestaand en nieuw, kan beter! Door ons telkens af te vragen hoe water, lucht, energie en materialen schoon en duurzaam geproduceerd ons gebouw binnen komen en er weer uitgaan, zorgen we voor een betere toekomst. Voor ons, als mens, en voor het milieu. 

Gezonde gebouwen zijn duurzaam en zijn goed voor mens en milieu.

Aan duurzaamheid zijn geen eenduidige definities verbonden. Daarom is bct EXPERT (gecertificeerd) in BREEAM, een gestandaardiseerde meetmethode voor duurzaam ontwerpen. 

Direct vanaf het begin wordt er integraal duurzaam ontworpen. Dat betekent een focus op gezonde materialen, licht, lucht en arbeid- en leefomstandigheden, naast onze passie voor mooie ontwerpen.