– BIM - Bouw Informatie Model

BIM is voor bct een vanzelfsprekendheid. Een middel, misschien zelfs een voorwaarde, voor het goed samenwerken.

Het ontwerpen en tekenen in 3D maakt dat de gebruiker sneller een ruimtelijker beeld krijgt van zijn/haar gebouw. Men komt sneller tot inzicht over de functionele aspecten en de vormgeving van een pand en kan zijn/haar wensen beter inzichtelijk maken in een 3D model. Het Bouw Informatie Model, BIM, gaat verder. In dit model kunnen verschillende ontwerp- en uitvoerende partijen hun bouw-onderdeel tegelijkertijd toevoegen aan één en hetzelfde digitale model. Dit bevordert de samenwerking tussen partijen, draagt zorg voor minder fouten en faalkosten en geeft ook voor de gebruiker een goed "leesbare" technische tekening.